Eiropas stabilitātes mehānisms

Eiro stabilitateEiropas Stabilitātes Mehānisms ir starptautiska organizācija, kura darbojas kā pastāvīgs eirozonas aizsardzības mehānisms, lai nodrošinātu kā arī garantētu 18 eirozonas dalībvalstīm tūlītēju piekļuvi finansiālās palīdzības programmām, ja tās ir nonākušas finansiālās grūtībās.

Šīs organizācija tika nodibināta 2012. gada 27. septembrī un tās mītne ir Luksemburgas pilsētā, kas ir mājvieta vēl vairākām Eiropas Savienības institūcijām, piemēram, Eiropas Savienības tiesai un Eiropas Savienības Parlamenta sekretariātam. Šis stabilitātes mehānisms tika izveidots divu citu pagaidu programmu vietā, aizstājot Eiropas Finansiālās Stabilitātes iestādi un Eiropas Finansiālās Stabilitāte Mehānismu ar vienu vienotu organizāciju. Un kopš tās izveidošanas šī organizācija atbildēs par visiem gadījumiem, kad kādai no eirozonas valstīm būs nepieciešama palīdzība, bet  Eiropas Finansiālās Stabilitātes iestāde un Eiropas Finansiālās Stabilitāte Mehānisms arī saglabāsies, pildot naudas darījumu un šo finansiālo palīdzību monitoringa funkcijas. Eiropas Stabilitātes Mehānisms jeb ESM oficiāli uzsāka savas darbības 2012. gada 8. oktobrī.

Šī organizācija eirozonas dalībvalstīm var piešķirt finansiālo palīdzību līdz 500 miljardiem eiro. Bet, lai šo palīdzību saņemtu, pretendējošajām valstīm vispirms ir jāparaksta Sapratnes Memorands, kurš satur visas reformas un fiskālās apvienošanās, kuras konkrētajai valstij ir jāveic, lai atgūtu paši savu finansiālo stabilitāti. Vēl kandidātvalstīm ir jāratificē Eiropas Fiskālais Līgums, kurš paredz, ka valstij gada laikā ir jāatgūst finansiālā stabilitāte un tās budžetam ir jābūt balansētam (ar maksimums 3% iekšzemes kopprodukta deficītu) vai ar pārpalikumu.

Pašreiz šo palīdzību ir saņēmusi Īrija, Portugāle un Grieķija, kuras tiek cieši vērotas, lai pārliecinātos, ka tās izpilda visus noteikumus, kuri ir nolikti, saņemot šo Eiropas Savienības finansiālo palīdzību.

Pirms finansiālā pabalsta saņemšanas ikvienas kandidātvalsts finansiālās palīdzības lieta tiek rūpīgi izanalizēta un novērtēta, lai sapratu, kura no 5 dažādām palīdzības programmām būs piemērota konkrētajai valstij.

Šī organizācija neapšaubāmi ir viena no Eiropas Savienības labākajām institūcijām, jo mūsdienās, kad ekonomiskā situācija nav pilnībā stabila, eirozonas valstis var paļauties uz to, ka grūtā brīdī tām būs atbalsta sistēma, kura varēs palīdzēt.